ABC-darium

Billedmager - Skolens billedkunstlokale

Bommen – Fra De Mezasvej ind til gården har vi en løftebom. Den skal være som udgangspunkt nede og må kun bruges kortvarigt, hvis man ekstraordinært har brug for at køre op i gården.

Brandtrappen – udvendig trappe på hovedbygningen.

Buller – den del af Bø’s klasselokale, der ligger ud mod boldbanen.

– forkortelse for børnehaveklassen.

Danse skolen ind - Dans i skolegården med børn, lærere og forældre på første skoledag

Danse skolen ud - Dans i skolegården med børn, lærere og forældre på sidste skoledag

Cykler – Godt, miljøvenligt transportmiddel, der formindsker morgentrafikken på Fredericiavej.

Forældrerepperne - Hver klasse vælger 2 forældrerepræsentanter, der mødes 5 gange om året for at drøfte emner med pædagogisk og praktisk relation til skolen. Når der kommer en ny elev i klassen skal forældrerepperne tage kontakt til de nye forældre og informere dem om vigtige ting vedr. klassen og skolen. Læs mere her

GY - betegnelse for gymnastiksalen og faget gymnastik.

HLS - Helsingør Lilleskole

HLSV- Helsingør Lilleskoles Venner. Forening for tidligere lærere og forældre mv.

Is-gangen - gangen i hovedbygningen med udstillinger og adgang til bl.a. lærerværelse og musik

KrUdt - Kreativt Udtryk - de kreative fag på mellemtrinet.

Kulturjam - fest i den første lørdag i december for elever, forældre og lærere. Eleverne optræder med musik og sang og/eller viser elementer af andre musisk/kreative aktiviteter.

LA - Lille Afdeling (Bø - 2. kl.)

Lille Rulle - Lille Afdelings kreative fag på tværs af klassetrin

Linjefag - OB's praktisk-kreative valgfag.

Lufter - frikvarter

MB - Mellembygningen (3. til 6. kl.)

Mellembølge - emneperiode for mellembygningens børn, hvor der arbejdes på tværs af fag og klassetrin.

Naboer - et meget tolerant og forstående folkefærd

Oasen - lokalet på første sal, der huser kontor for skolens ledelse og sundhedsplejerske.

OB - overbygningen (7. til 10. kl.)

Opbrudt skema - perioder, hvor det almindelige skema erstattes af anden form for undervisning - f.eks. tværfaglige og aldersintegrerede projekter. I disse perioder får børnene et særligt skema.

Opsamleren - skolens fritidsordning

Skolemøde - møde for alle skolens elever, hvor klasserne på skift står for indholdet.

SUV - specialundervisning. SUV-lokalet ligger øverst i hovedbygningen.

Sy - lokale øverst til højre i hovedbygningen.

Åbent hus - første lørdag i november inviteres alle interesserede til at se skolen i arbejde kl. 10-13. Dagen er en obligatorisk skoledag for elever og lærere fra 9.30-12.00.

Åben Skole – første torsdag aften i november, hvor evt. kommende forældre kan få yderligere informationer om Lilleskolen og møde ledelse, andre forældre mv.