Undervisning hos os

På Helsingør Lilleskole er vi inddelt i tre afdelinger og også tre bygninger. Lille afdeling(LA) klassetrin 0. - 2. kl. holder til i hovedbygningen, hvor der også er kontor, lærerværelse og gymnastiksal. Mellembygningen (MB) 3. - 6. kl. og Overbygningen (OB) har hver deres egen bygning.

LA - Lille afdeling

I LA vil vi skabe et trygt læringsmiljø, der gennem opmærksomhed, nærhed og en understøttende struktur inkluderer det enkelte barn både fagligt og socialt.

Det enkelte barn:

Vores intention er, at skabe tryghed og styrke selvværdet hos barnet så barnet blomstrer og får mod til at stå frem og være sig selv.

Derfor vil vi skabe daglig nærhed og kontakt med det enkelte barn, samt styrke barnets stærke sider og fremhæve/fokusere på det positive

Fællesskabet:

Vores intention er, at skabe trygge rammer hvor børnene indgår i et fællesskab, hvor de bidrager med det de hver især kan og rummer hinandens forskelligheder.

Læring:

Vore intention er, at skabe et læringsmiljø, hvor det enkelte barn bevarer og udvikler sin nysgerrighed samt lyst til at lære

I lille Afdeling på HLS arbejder vi på at opbygge et fundament for børnene som bygger på det princip, at læring skal ske under hensynstagen til det hele menneske.

Derfor har vi I lille afdeling (LA) en alsidig og legende tilgang til undervisning.

Undervisningen bliver ofte kombineret med musik-kreative fag samt arbejdes der med forskellige emner på tværs af klassetrin.

Der arbejdes på tværs af klassetrin i forbindelse med emnearbejde, storyline, teater og skovuge.

Se Lille Afdelings mindmap om kreativitet og faglighed hånd i hånd her:

MB - Mellembygningen

I mellembygningen vil eleverne blive mødt med en masse faglige udfordringer i alle de fag, som er på skemaet: dansk, matematik, naturfag, engelsk, billedkunst, musik og gymnastik.
Det er i alle fag vigtigt, at eleverne tilegner sig en grundlæggende viden og nogle færdigheder.

Vi ønsker, at eleverne både lærer teoretiske og praktiske tilgange i fagene.
F.eks. en matematiktime, hvor undervisningen indeholder:
- fælles gennemgang et nyt faglig område ”vægt og mål”
- fælles opgaver og eksempler på den elektroniske tavle
- træning og arbejde sin egen matematikbog
- opgaver udenfor: opmåling af ting på legepladsen
- opgaver i køkkenet, hvor de bruger viden om vægt og mål.
- opgaver i sløjd, hvor de saver og bygger ud fra deres viden om mål

I undervisningen lægger vi stor vægt på at udvikle elevernes evne til at samarbejde om noget fagligt. Dette foregår både med sidemakkeren, bordgruppen og grupper sammensat ud fra en faglig vinkel.

Vi møder eleverne med nogle konkrete forventninger om at de skal engagere sig i undervisningen og derved selv opleve et medansvar for deres egen faglige udvikling.

Se mellembygningens mindmap om kreativitet og faglighed hånd i hånd her:

OB - Overbygningen

Den største opgave for eleverne i overbygningen er, at lære at anvende det gode fundament, de har fået med sig fra LA og MB. Vi arbejder mere projektorienteret, eleverne arbejder mere selvstændigt og vi har mange projekter på kryds og tværs af fag, klasser og emner.

I OB har vi mange rejser. I 8. klasse har eleverne udveksling med en skole i Cornwall i England, I 9. klasse har eleverne udveksling med en skole i Thüringen i Tyskland og i 10. klasse går den lange rejse til Gambia eller Filippinerne.

Se overbygningens mindmap om kreativitet og faglighed hånd i hånd her: