Hvad er en lilleskole?

Danmarks ældste lilleskole er Den lille Skole i Bagsværd, der startede i 1949. Herefter grundlagdes lilleskoler i hele landet. Lilleskolerne ligner hinanden, men er også forskellige og udfylder dermed en del af friskole-området, som rummer mange meget forskellige skoler (friskoler, privatskoler, kristne friskoler, Rudolf Steiner skoler m.fl.). Det er i Danmark alle forældres grundlovssikrede ret, at vælge, hvor og hvordan deres barn skal modtage en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Grundlovens § 76: Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller værger, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige at lade børnene undervise i folkeskolen.

En lilleskole har oftest et grundlag inden for den reformpædagogiske tradition. Grundlaget er pædagogisk og altså hverken ideologisk, politisk eller religiøst.

Lilleskolerne bygger på et humanistisk menneskesyn, og udgangspunktet er, at opdragelse og undervisning er to sider af samme sag. Der tages udgangspunkt i det enkelte barn og dets forudsætninger. Barnet betragtes som et ligeværdigt menneske.

Der lægges på lilleskolerne generelt stor vægt på tæt samarbejde mellem forældre, lærere og elever.

I dag er der ca. 60 lilleskoler fordelt i Danmark fra Bornholm til Skagen. De er selvejende institutioner og organiseret i skoleforeningen, Lilleskolerne.

Læs nærmere om lilleskolerne www.lilleskolerne.dk