Årshjul for oplagte pædagogiske diskussioner på forældremøder
Klasse trin
INFO
Diskussion
Metoder
Koordinator
P-dage
Venskabsvenner
Fællesfødselsdage
Legegrupper
Intro til årshjul (leder)
Hjemmeside (leder)
Traditioner
 
Fælles fødselsdage
Individuel fødselsdag
 
Det sociale -
Forældrenes fælles ansvar for trivsel.
 
Forældreture
 
Formuleret oplæg i små grupper.
Formuleret oplæg.
 
Foredrag / Rollespil
Spil / ring til en ven
 
Søg i ”Hyttebanken”
 
Lærere fra LA og den pædagogiske leder.
 
PUV *
 
Forældre skriver ind til kontoret, der oprettes en ”Hyttebank”
1. kl.
Forældrefest
Det sociale -
Forældrenes fælles ansvar for trivsel.
 
Foredrag / Rollespil
Spil / ring til en ven
 
PUV
2. kl.
 
 
 
Fælles fødselsdag
Nye tiltag i 3. klasse
Invitation af forældre fra MB
 
Klasselæreren
 
3. kl.
Klub
 
 
Brug af mobil
Fælles holdning til børnenes brug af klub
 
Gode råd og vejledning
Invitation fra klub og
 forældre fra 4. kl.
 
Foldere og artikler.
Klasselæreren
 
 
PUV
4. kl.
Lege/bage/spisegrupper
 
Internet Etik
Brug af klub
 
 
Hvilke web sider må børnene bruge hvornår og hvordan. Etisk brug af Arto - MSN-Facebook o.a.
 
 
Aktuelle artikler – diskussionsgrupper.
”Ti gode råd” fastsættes i klassen,
Bliver taget op løbende.
Skolens politik ligger på hjemmesiden.
 
PUV
5. kl.
 
Hold sammen
 
Pubertet
 
Indsamling til Nordensrejsen
Tiltag til fællesskabsaktiviteter.
 
 
Hvordan gør vi klar til det store ” indsamlingsår”
 
 
Besøg af sundhedsplejersken
Besøg fra 7.kl. forældre
Faste aftaler.
Rollespil. (PUV)
 
Klasselæreren
6. kl.
 
 
 
 
Hal disk
Alkohol og fest
Forberedelse til OB
Om at være forældre i OB
Konkrete aftaler efter oplæg fra ekspert.
 
 
 
 
Besøg af SSPK
 
Besøg fra OB – lærer
Besøg af OB- forældre
PUV
 
Klasselæreren
 
7. kl.
 
 
 
 
 
 
 
At gå I OB frem til 10.kl.
 
I byen, Fester, hjemmetidspunkter
 
 
Unge og ansvar:
”Der er håb”
 
Fællesforældremøde
 
Skal vi have fælles holdning. Forældreansvar/læreransvar
/elevansvar
 
Hvordan giver man de ”umulige unger” et ansvar
 
 
Præsentation fra 10. Klasses elever
Formuleret oplæg.
 
 
 
 
Klasselæreren.
 
 
PUV
 
8. kl.
10. klasse- problematikken
 
Praktik
 
 
Alkohol (igen)
Diskussion om presset udefra.
”Hvad kalder verden på”
 
 
Praktikkoordination
(evt. forældrebank)
 
Næste år må de drikke til skolens fester – hvordan vil vi takle det?
 
 
Besøg fra gymnasiet om optagelsesprøver
 
Vidensdeling
 
 
 
 
 
Kontoret opretter en ”bank” med steder, hvor man kan søge at komme i praktik.
9. kl.
”De dejlige unger”
Når vi synes de uvikler sig væk fra os, hvordan ser vi det så som et gode.
Foredragsholder
PUV
10. kl.
Status
Hvordan har det været at gå på lilleskolen – eleverne har lavet OSO , hvad skriver de, og hvad synes forældrene.
Elever er med på møderne.
Formulerede spørgsmål til forældre og elever.
Lærere og elever.
 
 
 
Desuden har vi et fast debatemne på alle klassetrin:
 
·        Diskussion af fælles normer for elevernes brug af digitale kommunikationsformer.
*PUV står for Pædagogisk Udvalg. PUV består af repræsentanter fra styrelsen, ledelsen, lærerne og repperne. PUV fungerer som pædagogisk bindeled mellem organerne på skolen.