Fagmål for Helsingør Lilleskole

Generelt om fagmål.

Inden du læser de forskellige beskrivelser af mål for fagene, er det vigtigt at du har læst skolens overordnede målsætning, idet vores forestillinger om fag og de faglige beskrivelser er underordnet denne målsætning.
I denne målsætning står der blandt andet:

Helsingør lille Skole har som hovedformål at give eleverne en lærerig og tryg skolegang ud fra det overordnede princip, at læring skal ske under hensyntagen til det hele menneske, hvor såvel den enkeltes intellektuelle som den musisk-kreative side bliver stimuleret og styrket.

Det betyder, at overvejelser om fagene og de faglige mål går hånd i hånd med vores menneske- og samfundssyn, vores helhedssyn på undervisning og læring og vores tanker om børnene som hele mennesker i en ikke fagdelt verden.
Fag kan opleves som fag på skemaet og dér have sin eget udtryk og sine egne særlige læringsformer og metoder. Fag kan imidlertid også indgå som del af en helhed i projektorienteret undervisning, i emneforløb, i storylineforløb og i værkstedsundervisning. Dette er vigtigt at have for øje, når man læser de nedenfor beskrevne slut- og delmål for undervisningen i fagene.
De efterfølgende undervisningsplaner giver et indtryk af, hvordan disse mål i mere konkret form kommer til udtryk i den daglige undervisning.