Fag- og timefordeling:
 
Klasselærertimerne i Bø.kl. til 6.klasse dækker fortrinsvis dansk, men også historie, geografi, kristendomskundskab m.v. i tværfaglige emneforløb. 

Projekttimerne i OB dækker historie, kristendomskundskab og samfundsfag i tværfaglige forløb.
 
Skolens undervisning står mål med undervisningen i folkeskolen. 

Klassetrin

Bø.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kl. lærertimer

14

13

13

9

9

10

10

1

1

1

1

Billedkunst

2

2

2

2

2

2

2

       

Projekttimer

             

3

3

3

3

Dansk

             

5

5

5

5

Matematik

 

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Krea/linjefag

     

3

3

3

3

4

4

4

4

Musik

3

3

3

2

2

2

2

       

Idræt

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Engelsk

     

2

2

2

3

3

3

3

3

Tysk

           

2

3

3

4

4

Naturfag

     

2

2

2

2

4

4

4

4

Lektiecafé

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

Skiftende (”flex”)

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

I alt

21

24

24

26

29

28

30

33

33

34

34