Pas godt på vores børn!

Vi har desværre ikke de mest optimale parkeringsforhold på lilleskolen. Det er derfor ekstra nødvendigt, at
alle respekterer den skiltning, der er ved skolen.

Der må ikke standses på skolesiden mellem Bülowsvej og Flynderborgvej (Stopforbud!).

Der må ikke parkeres på modsat side af vejen. De, der vælger at sætte børnene af på modsatte side af vejen,
skal sørge for, at afsætningen foregår på fortovssiden og ikke ud på kørebanen. Der opstår ofte farlige
situationer, hvor børn løber over kørebanen foran de biler, der kommer om hjørnet fra Flynderborgvej.

Der må under ingen omstændigheder afsættes børn på eller foran De Mezas Vej (den lille private vej ved
skolen).

Hvis du vælger at køre dit barn i bil til skole, skal du komme i god tid (gerne inden kl. 8.10) – på den måde
er du med til at sikre, at de børn, der selv kommer gående eller cyklende til skole, får plads på vejen.