Helsingør Lilleskole understøtter elevernes selvstændighed, mod og lyst til at lære.

Engagement, fællesskab og ansvarlighed er bærende for alle skolens aktiviteter, hvor stærk faglighed og kreativitet går hånd i hånd.

Skolens elevtal er ca. 230 børn: én klasse pr. årgang fra børnehaveklasse til 10. klasse. Der er omkring 20-22 børn i en klasse.

Skolegangen afsluttes med Folkeskolens 10.klasseprøve (FS10). Skolen afholder ikke folkeskolens afgangsprøve efter 9.klasse.

Vores vigtigste opgave er at sikre de bedste betingelser for, at børnene i den sidste ende forlader skolen, som velforberedte og livsduelige mennesker. Mennesker, der ved hvem de selv er, og har en mangfoldig viden om og holdning til den verden, de er en del af og skal ud i.

Administrativt fungerer skolen under "Lov om Friskoler og Private Grundskoler" og drives på grundlag af skolepenge fra eleverne og tilskud fra det offentlige. Skolen er medlem af skoleforeningen "Lilleskolerne".

Skolen har en fritidsordning, som hedder "Opsamleren", hvor børnene i bø.kl - 3. kl. leger og hygger sig efter skoletid. Der er åbent fra kl. 7.30 til første time begynder og igen fra skoledagen slutter til kl. 17 mandag - torsdag, fredag kl. til kl. 16. I sommerferien holder Opsamleren åbent de to første uger. I alle andre skoleferier er Opsamleren lukket, men pasning af børnene løses på bedste vis indbyrdes af forældrene.