Helsingør Lilleskole understøtter elevernes selvstændighed, mod og lyst til at lære

Engagement, fællesskab og ansvarlighed er bærende for alle skolens aktiviteter,

hvor stærk faglighed og kreativitet går hånd i hånd.