Forældre på Helsingør Lilleskole

 

Arbejdstimer

Alle forældre på skolen skal lægge 20 arbejdstimer om året på skolen. De skal dels ses som et bidrag til skolens ressourcer, dels ses som et konkret udtryk for, at forældrene er med til at skabe Helsingør Lilleskole i praksis. Timerne kan bl.a. lægges ved deltagelse i p-dage, arbejdsdage, skolens bestyrelse eller forældrerepræsentanskab.

P-dage

Der er 6 p-dage fordelt over skoleåret. På p-dagene underviser forældrene børnene, og der er typisk 2 forældre i hver klasse i LA og MB. OBs elever arbejder selv med undervisningsmateriale efter aftale med deres lærere.
P-dagene fordeles blandt forældrene på første forældremøde i skoleåret. Forældrene har en idémappe på lærerværelset med ideer til, hvad man kan lave på en p-dag. Buskort kan reserveres ved henvendelse på kontoret.
Opsamleren dækkes om eftermiddagen af 4 forældre - én fra hver af klasserne bø til 3.kl. Lærerne holder ofte p-dag et andet sted end på skolen, og indholdet spænder fra pædagogiske diskussioner til planlægning af undervisningsforløb, fagfordeling mv.

Arbejdsdage

Hver klasses forældre og børn har en eller to årlige arbejdsdage på skolen. Om arbejdsdagen skal være lørdag, søndag eller begge dage, er op til klassens forældre at beslutte. På det første forældremøde efter sommerferien skal klassen vælge arbejdsleder samt arbejdsdag(e).
Her udføres ekstra rengøring, malerarbejde, istandsættelser samt lettere håndværksmæssige opgaver. En af opgaverne er at indkøbe og lave frokost til alle.

Forældremøder

Afhængig af, hvilken afdeling man er tilknyttet, afholdes 4-6 forældremøder om året. Ved disse møder tages der referat. På forældremøderne drøftes emner, der berører klassen fagligt og socialt, ligesom der drøftes større pædagogiske emner fx. udsprunget af diskussioner på forældrerepmøder.

Forældrekonsultationer

Der afholdes en årlig skole/hjem-samtale , hvor klasselæreren og evt. faglærer(e) er tilstede. Ud over den obligatoriske konsultation afholdes der individuelle samtaler efter behov.

Styrelsen

Styrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling i april. Man vælges for 2 år ad gangen.

Forældrerep

Hver klasse vælger 2 forældrerepræsentanter, oftest for 2 år ad gangen. Der afholdes forældrerepmøde 2. tirsdag i udvalgte måneder. I forældrerep drøftes emner med pædagogisk og praktisk relation til skolen. Emnerne kan udspringe af diskussioner på forældremøder i de enkelte klasser.
Det er desuden forældrereppernes ansvar at uddelegere opgaver i forbindelse med fester og arrangementer på skolen.
Hvis der kommer en ny elev i klassen skal forældrerepperne tage kontakt til de nye forældre og informere dem om vigtige ting vedr. klassen og skolen.