Skolepenge

Skolens økonomi og drift hviler på en kombination af statstilskud og skolepenge fra eleverne.

Skolepengesatser gældende for skoleåret 2017-2018:

2.841 kr. for et barn i Bø - 3. kl.* (inkl. 1.120 kr. for skolefritidsordning).
1.993 kr. for et barn i 4. kl. - 10. kl.

(* til klassen starter i klub, derefter som 4.kl. og opefter)

Der opkræves skolepenge i 11 måneder om året.

Der ydes søskendemoderationer. For 2. barn 30% nedsættelse af skolepenge. 3. barn 75 % og 4. barn 90 % nedsættelse. Der ydes ikke søskendemoderation for SFO-betalingen

Fripladstilskud: Det er muligt at ansøge om nedsættelse af skolepengene, idet der er afsat et beløb til dette formål i skolens budget. Ansøgningsskemaer til fripladser fra staten eller fra skolen kan fås ved henvendelse på kontoret. Af skolens midler ydes der 1/2, 1/3 eller 1/4 friplads.

Ansøgningsskema til skolens egne fripladser kan fås ved henvendelse på kontoret.

Ved optagelse opkræves der et indmeldelsesgebyr, som svarer til en måneds skolepenge.

Ved optagelse til kommende børnehaveklasse skal der udover indmeldelsesgebyret betales 2 måneders skolepenge forud (kontakt kontoret for yderligere information).

 

Udover skolepenge er der forældrebetaling i forbindelse med skolens lejrskoler og rejser.

Der er ved alle lejrskoler og rejser tilskud fra skolen og/eller loppemarkedoverskud.

Nedenstående priser er cirka-priser, da den endelige pris kan svinge lidt fra år til år ved ændrede rejsemål o.lign.

Lejrskole i LA og MB: 500 kr.

Lejrskole i OB: 300 kr.

Rejse til Norge i 6.kl.: 1800 kr.

Rejse til England i 8.kl.: 3000 kr.

Rejse til Tyskland i 9.kl.: 2000 kr.

Rejse til Gambia i 10.kl.: 4300 kr. plus vaccine, myggenet mm. (pt. 1000-1500 kr.)

Hertil kommer lidt lommepenge og evt. gave til værtsfamilie (100-200 kr.) ved udvekslingerne.

 

Computere

I Lille Afdeling og Mellembygningen stiller skolen bærbare computere til rådighed på skolen.

Fra 7.klasse skal elever selv medbringe en bærbar computer.