Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i skolens lokaler eller på skolens område.

Eleverne må ikke ryge i forbindelse med lejrskoler, rejser og andre skolearrangementer udenfor skolen.

Af hensyn til vores naboer er det heller ikke tilladt at ryge på naboernes private områder som carporte, gårdområder, opgange og indkørsler. Hvis der ryges på vejene i nærområdet, er det vigtigt, at man rydder op efter sig og sørger for at fjerne cigaretskod og andet affald.

Rygepolitikken på HLS har til formål at
• forebygge, at elever begynder at ryge
• forebygge, at elever udsættes for passiv rygning

Målet med rygepolitikken er, at ingen elever ryger i skoletiden og i skolens regi

Midlerne til at arbejde for opfyldelsen af dette mål er følgende:
 
Information og debat
Lærerne inddrager rygning og dets konsekvenser som emne i undervisningen. Emnet skal behandles i 7. eller 8. klasse. I forbindelse med, at emnet inddrages i undervisningen drøftes emnet på et forældremøde.
 
Tilbud om rygestop
I forbindelse med information og debat inddrages rygeklinikken på Helsingør sygehus, og elever, der ryger, tilbydes rygestopkurser.
 
Forældrene og lærere
Det forventes, at lærere og forældrene støtter op om skolen rygepolitik ved at foregå med et godt eksempel og såvel i tale som handling støtte og overholde rygepolitikken.