Evaluering på Helsingør Lilleskole
 
Skolen prioriterer både evaluering af det enkelte barns skoleforløb og evaluering af den daglige undervisning højt.
 
Evaluering af skolens samlede undervisning
Hvert år skriver lærerne en beretning fra såvel de enkelte afdelinger som fra fælles projekter og rejser. Beretningen indeholder en beskrivelse af mål, indhold og evaluering af forløbene.
Ledelsen beskriver årets gang og afslutter, med udgangspunkt i skolens målsætning, med en evaluering af skolens samlede undervisningstilbud. Beretningen findes på hjemmesiden under ”Årsberetningen”.
Årsberetningen bliver præsenteret ved den årlige generalforsamling i foråret.
 
Elevens arbejde bliver altid evalueret. Enten i form af en personlig samtale eller i form af skriftlig tilbagemelding. Derudover bliver eleven fra 3. klasse inviteret med til en årlig skolehjemsamtale med forældrene, hvor elevens generelle trivsel på skolen bliver vendt. Klassens undervisning bliver præsenteret og evalueret i forældregruppen over 5 årlige forældremøder.
 
Lærerne evaluerer desuden alle alternative undervisningsforløb på fælles møder enten i afdelingerne og/eller i hele lærergruppen. Det drejer sig bl.a. om lejrskole, projektundervisning, fællesemner, teaterforløb, rejser og udflugter.
 
Lærerne og pædagogerne har i perioden 2004-2006 gennemgået et udviklingsprojekt med fokus på evaluering. I den forbindelse blev skolen præsenteret for arbejdsmetoder, der tilgodeser kvalificeret evaluering allerede i planlægningsfasen af et undervisningsforløb. De enkelte fag bliver løbende diskuteret i fagudvalg, der de seneste år er blevet opprioriteret med ekstra tildeling af tid til møder til lærerne.
 
Med udgangspunkt i skolens mål om rummelighed og respekt for det enkelte barn har skolen valgt at evaluere eleverne med ord - ikke med tal. Det er derfor kun fra midt i 9. klasse, at eleverne bliver præsenteret for 7-trinsskalaen. Eleven modtager foruden sine afgangs- og prøvekarakterer også en skriftlig udtalelse, som evaluerer på elevens udbytte af hele skoleforløbet og uddyber skolens indtryk af elevens standpunkt.