Udmeldelse

Ved udmeldelse er det vigtigt, at I taler med skolen og klasselæreren. Gerne inden beslutningen er truffet, da dialog omkring udmeldelsen er vigtig.

Derefter skal udmeldelsen sendes skriftligt til skolens kontor.

Udmeldelse af et barn skal som hovedregel ske med virkning fra udgangen af et skoleår.

Hvis udmeldelse sker i løbet af et skoleår eller i juli måned, skal der betales skolepenge for 3 måneder efter udmeldelsen er modtaget.

Ved udmeldelse i april til juni betales der for skoleåret ud.

A.h.t. skolens planlægning anmoder vi om, at udmeldelse varsles, så snart man har besluttet sig for, at barnet skal gå i skole et andet sted.