Vedr. bommen og brug af De Mezas Vej
 
Styrelsen indskærper, at bommen til enhver tid er lukket og låst.
 
Bommen må som udgangspunkt kun benyttes, hvis det er strengt nødvendigt at køre op i gården (tung last).
 
Hvis I vælger at køre ind i gården, skal I læsse bilen af og køre ud igen umiddelbart efter - eller alternativt lukke bommen ned, mens bilen holder i gården.
Husk at låse bommen med hængelåsen.
 
Det er af stor betydning, at vi overholder vores aftaler vedr. bommen, da skolen har aftale med naboerne om, at vi ville sørge for, at de ikke blev belastet af vores brug af deres vej. Vejen er privat, og det er vigtigt, at vi overholder vores del af aftalen for vores fremtidige muligheder for at bruge vejen.
 
Af hensyn til vores naboer er det heller ikke tilladt at ryge på naboernes private områder som carporte, gårdområder, opgange og indkørsler. Hvis der ryges på vejene i nærområdet, er det vigtigt, at man rydder op efter sig og sørger for at fjerne cigaretskod og andet affald.